Projectbegeleiding

projectbegeleidingIntROview B.V. is vertrouwd met het leiden en begeleiden van projecten binnen het taakveld van de ruimtelijke ordening. U kunt rekenen op praktische ondersteuning bij het opstellen en realiseren van ruimtelijke plannen, zoals de begeleiding van bestemmingsplanprocedures, bijzondere planologische procedures en het begeleiden van nieuwe ruimtelijke projecten. IntROview B.V. kan ook zorgdragen voor de volledige projectbegeleiding van ruimtelijke ontwikkelingen.

Het adviesbureau kan (postzegel)bestemmingsplannen voor u opstellen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De coördinatie voor het aanleveren van de noodzakelijke onderzoeken door gerenommeerde bedrijven maakt hiervan onderdeel uit.

Ook kunnen wij ruimtelijke onderbouwingen als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht volledig verzorgen. Met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen heeft het bureau al veel ervaring opgedaan. Uitbesteding van al deze activiteiten is hier in goede handen. Ook tijdelijke capaciteitsondersteuning behoort tot de mogelijkheden.