Oplossingsgericht

oplossingsgerichtDe overheid heeft in de Omgevingswet nieuwe wetgeving vastgesteld op het gebied van de fysieke leefomgeving. Alle regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water zijn gebundeld in de nieuwe wet met vier uitvoeringsbesluiten. U kunt hiermee te maken krijgen wanneer er nieuwe bouwplaninitiatieven worden voorbereid die in strijd zijn met het gemeentelijke omgevingsplan, een (regionale) omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsvisie en/of provinciale Omgevingsverordening.
Voor bedrijven en particulieren is dit vaak een lastige materie. Veel kostbare tijd en energie gaan hiermee verloren. IntROview B.V. kan u hierbij ondersteuning verlenen. Het bureau staat voor een zakelijke en oplossingsgerichte benadering, waarbij alle partijen voordeel van kunnen hebben.