Oplossingsgericht

oplossingsgerichtDe overheid heeft veel regelgeving vastgesteld op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu. U kunt hiermee te maken krijgen, wanneer er nieuwe ruimtelijke plannen worden gemaakt. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentelijk bestemmingsplan, een (regionale) structuurvisie of een herziening van een provinciale structuurvisie. Ook kunt u zelf nieuwbouwplannen hebben, een bedrijfsverplaatsing onderzoeken of worden geconfronteerd met een aanschrijving van de gemeente. Voor bedrijven en particulieren is dit vaak een lastige materie. Veel kostbare tijd en energie gaan hiermee verloren. IntROview B.V. kan u hierbij ondersteuning verlenen. Het bureau staat voor een zakelijke en oplossingsgerichte benadering, waarbij alle partijen voordeel van kunnen hebben.