IntROview - als bruggenbouwer
IntROview - voor een brede kijk op de zaak
IntROview - als gids in bureaucratische molens
IntROview - als spin in het web

IntROview in het kort

IntROview B.V. is een in Waddinxveen gevestigd adviesbureau. Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening en aanverwante regelgeving. Het bureau wordt geleid door Wim Kaandorp. Het adviesbureau beschikt over een brede kennis van de werkgebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu met veel gemeentelijke ervaring. Het bureau verzorgt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. IntROview B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk, zodat u altijd op gepaste wijze kunt worden geholpen.

Ons bureau heeft al veel bestemmingsplannen opgesteld overeenkomstig de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Deze plannen worden geleverd conform de richtlijnen van het Informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO 2012) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012). Ook heeft het bureau veel ervaring met het verzorgen van ruimtelijke onderbouwingen.

Wet ruimtelijke ordening en Wabo

De Wet ruimtelijke ordening (afgekort Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. De wetgeving beoogt de ruimtelijke ordeningsprocedures efficiënter te laten verlopen en is gericht op vereenvoudiging en stroomlijning van de procedures. IntROview B.V. kan u adviseren over deze wetgeving.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, ruimte en milieu. . De gemeente kan medewerking verlenen aan een aanvraag voor een activiteit die in strijd is met het geldende bestemmingsplan, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De wetgeving over de Wro en Wabo is voor u samengevat, klik hier om deze samenvatting te downloaden.

bestemmingsplan